วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

วันนี้เรียกประชุม เวลา 0900
- รอง ผอ.กศ.ฯ
- อ.แหม่ม
- อ.โชติมา
- จ.ประธาน
ชี้แจงเรื่อง
 1. ขอทราบความคืบหน้าในการเตรียมการเปิดหลักสูตร ส.ชั้นต้นออนไลน์  (ไม่มีรายละเอียด) แสดงว่ายังไม่ได้วางแผน (เหมือนเดิม)  แนะนำรายละเอียดในการเตรียมการ
  • ตรวจสอบสื่ออีเลิร์นนิงให้พร้อม  และอัพโหลดขึ้นเว็บ ทีละรายวิชา เริ่มจากวิชาหลักก่อน (วางแผนย้อนหลังให้ดูด้วย)
  • จัดทำข้อสอบแบบ GIFT เพื่อนำเข้าแต่ละรายวิชา
  • จัดทำรายละเอียดการสอบประมวลความรู้ แต่ละรอบเดือน และประมวลรวมท้ายหลักสูตร เป็นเค้าร่างมาให้ดูคราวหน้า
  • วางแผนการอบรม ช่วงเวลาที่ว่างตั้งแต่ 2 พ.ค.55 (หลักสูตรชุดแรกจบหมดแล้ว) ออกคำสั่งการอบรม แจ้งให้ อ.สุชาดา ที่รับผิดชอบการอบรมร่วมวางแผนด้วย
  • ให้รองฯ รับผิดชอบในภาพรวม  นัดขอดูแผนงานอีกครั้งวันจันทร์ที่ 30 เม.ย.55
 2. ให้ รองฯ แจ้งให้ครู-อาจารย์ทราบ ว่าพิธีประกาศปีพัฒนาบุคลากร ทบ. เลื่อนจาก วันที่ 24 เม.ย.55 เป็น 23 เม.ย.55  โดยให้เตรียมการตามที่วางแผนไว้  ตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบ และเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อยภายใน 20 เม.ย.55  มีข้อห่วงใยคือ 
  • การจัดทำเอกสารแจกจ่าย และแผ่นชาร์ตที่สั่งทำจะเสร็จหรือไม่ให้รีบประสานกับ ผตก. และ ผธพ. โดยเร่งด่วน  
  • รวมทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง 2 ชุด  จัดระเบียบหน้าจอให้เรียบร้อย และเตรียมการสำหรับการแสดงสาธิตให้พร้อม  รวมทั้งการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต wifi ใน บก.ทบ. และเตรียม usb card ไว้ด้วย กรณีฉุกเฉิน  
  • การเตรียมการกรณีไม่สามารถเปิดเน็ตได้  ให้เตรียมไฟล์บทเรียนอีเลิร์นนิงไว้ในเครื่องด้วย
  • อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 3. ให้ รองฯติดตาม และสรุป ประมวลรายวิชา และแผนการสอน หลักสูตร ทบ. เมื่อต้นปี ให้เรียบร้อยนำเรียน ภายใน 30 เม.ย.55
 4. ให้ อ.โชติมา ทำสรุปโครงการส่ง ยศ.ทบ. เสียที เก็บดองไว้ทำไม ขาดโครงการใดก็ทำสรุปแจ้งไว้ที่ใบปะหน้า ไม่ต้องรอ ส่งภายใน 20 เม.ย.55 
เวลา 1000  อบรมการอัพโหลดบทเรียนขึ้นเว็บอีเลิร์นนิงของ รร.  ให้ จ.ประธาน และ อ.แหม่ม
เวลา 1030  เข้าพบ รอง ผบ.รร.ฯ ชี้แจงการไปตรวจ รร.ช.กช. วันนี้ และแผนงานเรื่องนิทรรศการให้ ครู-อาจารย์ รับผิดชอบดำเนินการ  มีแผนมาตรวจสอบวันที่ 20 เม.ย.55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น