วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

0850  เรียก อ.โชติมา ฯ มาถามยอดกำลังพลประจำวัน (ต้องเรียกมาถามอีำกเหมือนเดิม)
0900  รอง ผบ.รร. ตรวจการจัดบอร์ดนิทรรศการ ณ ห้องเรียน 4  ผลเรียบร้อย1000  ไป รพ.พระมงกุฏเกล้า พาแม่ไปตรวจหมอวิชัย ผลไม่มีปัญหา นัดอีกทีปีหน้า  โดยไปนัดตรวจ Memogram วันพุธที่ 24 เม.ย.56 เวลา 1300 ทั้งสองคน แม่และพี่สาว และจะนัดตรวจหมอวิชัยวันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย.56
1200  ผตก.ฯ แจ้งเรื่องให้ส่งข้อมูลตำแหน่งที่เหมาะสมในการกำหนดให้ได้รับเงินวิทยฐานะ หรือค่าตอบแทน ดังนี้
  • ชื่อตำแหน่ง
  • อัตราการจัด
  • ภารกิจ (เกี่ยวกับการสอน)
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ชกท.)
  • ตารางการเรียนการสอนหรือ หลักฐานแสดงภาระงานที่ทำการสอน
โดยมอบให้ รอง ผอ.กศ. ประุชุมหารีอกับ อจ.หน.วิชา แล้วสรุปผลให้ทราบภายใน 25 เม.ย.55 

1500 
  • ชำระค่าโดเมน และ โฮสติ้ง  psb15.net จำนวนทั้งสิ้น  1,390.- บาท (ยังไม่ได้เบิก แต่แจ้งพี่เอียงแล้วทางโทรศัพท์ จะขอรับในวันเลี้ยงรุ่นครั้งต่อไป)
  • แจ้งการชำระค่าโฮสติ้ง agschool.rta.mi.th ที่ชำระไปแล้วเมื่อ 9 มี.ค.55 แต่ยังได้รับใบแจ้งหนี้อยู่ ผลเคลียร์บัญชีให้เรียบร้อยแล้ว
  • รายงานของเบิกค่าโฮสติ้ง e-learningsc.rta.mi.th จำนวน 500 บาท โอนเข้าบัญชี และแจ้งต่ออายุเรียบร้อยแล้ว